Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 2022-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΠΟ 25/6 ΕΩΣ 4/7/2022

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022
image_print