1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ AUREVOIR ΣΤΙΣ 15/12/22 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-2023