1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 24/11/ ΕΩΣ 31/12/2022