Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ‘ΤΟ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022-2023

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print