Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ Δ΄ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ”

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017
image_print