Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ Γ’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ “ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022
image_print