Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ζ ΦΑΣΗΣ (10ος ΜΗΝΑΣ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO ) ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019
image_print