Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ζ ΦΑΣΗΣ (9ος ΜΗΝΑΣ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO ) ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019
image_print