Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Α316/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ Α’)

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023
image_print