Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023
image_print