Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΙΛΑΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021
image_print