Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021
image_print