Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού την απευθείας ανάθεση επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και στεγών.

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
image_print