Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΗΦΗ

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
image_print