Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡ.ΑΣΚ. ΜΑΘ.ΕΠΑ.Λ Μ/ΛΥΚ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2020(5-11-19,ΕΩΣ 31-8-20 ,ΣΥΜΦ.ΜΕ ΦΕΚ 1844/13-5-20,ΤΕΥΧ,Β΄ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΩΣ ΤΙΣ 15-11-20

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
image_print