Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΑΚΤ.ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020(ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 15-6-20 ΕΩΣ 14-12-20)ΚΑΙ ΤΖΑΦΕΡΗ ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 1-7-20 ΕΩΣ 31-12-20

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020
image_print