Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΤΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023
image_print