ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΤΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)