Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2023
image_print