1

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια-Αναψυκτήριο» το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Μυλοπόταμο της Δ. Κ. Δράμας ιδιοκτησίας Νεοκοσμίδη Αλέξιου του Δημητρίου