Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ¨κρεοπωλείο¨ στο Ο.Τ. 38 της Τ.Κ. Καλλιφύτου, ιδιοκτησίας Πάλογλου Στέφανου του Ηλία.

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011
image_print