1

Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ¨κρεοπωλείο¨ στο Ο.Τ. 38 της Τ.Κ. Καλλιφύτου, ιδιοκτησίας Πάλογλου Στέφανου του Ηλία.