Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Προέγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού – Ανάλυσης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων οικονομικής χρήσης 2015 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016
image_print