Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2024.

Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2023
image_print