Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, χρονικής διάρκειας ως εννέα μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Νεότητας

Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2019
image_print