Προκήρυξη διαγωνισμού στην μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου