Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας, προϋπολογισμού 336.140,02 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017
image_print