Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προκήρυξη για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020
image_print