Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προκήρυξη για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021
image_print