Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΕΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ( ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ)

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print