Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΑΠΟ 02/7/2020 ΕΩΣ 01/9/2020)

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
image_print