Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΑΠΟ 03/11/2020 ΕΩΣ 04/1/2021)

Παρασκευή, 5 Μάρτιος 2021
image_print