Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΑΠΟ 06/5/2021 ΕΩΣ 01/7/2021)

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021
image_print