Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΑΠΟ 2/7/2021 ΕΩΣ 1/9/2021)

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021
image_print