Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ.ΑΣΤΥ.ΠΟΥ ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ & ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ)

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015
image_print