1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Ν3756/2009 ΑΡΙΘ.27 (1/12 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ 2014)