Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014
image_print