Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ)

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022
image_print