Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 02/9/2022 ΕΩΣ 1/11/2022)

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022
image_print