Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 3/05/2019 ΕΩΣ 01/7/2019 )

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
image_print