Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2021)

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
image_print