Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (Θ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΕΣ)

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017
image_print