Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΠΛΑΚΕΤΑΣ, 2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ & 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015
image_print