Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15% ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021
image_print