1

Προμήθεια 300 καθισμάτων με πλαστικό κέλυφος με UV και ακαυστικότητα διαστάσεων 44 (Μ) χ 45 (Β) χ 35 (Υ) για βίδωμα απευθείας σε κερκίδα, για την αντικατάσταση των καθισμάτων στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών, με απ ευθείας ανάθεση.