Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προμήθεια (5) πέντε πινακίδων που θα τοποθετηθούν στις πόρτες των γραφείων του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020
image_print