Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια 8 URBAN ηλεκτρικών ποδηλάτων, 5 URBAN συμβατικών ποδηλάτων & 5 συστημάτων ΚΙΤ μετατροπής ποδηλάτων από συμβατικά σε ηλεκτρικά με τις αντίστοιχες μπαταρίες τους.

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
image_print