Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

«Προμήθεια, A). Βιβλίων – Καταλόγων Tαινιών, oχτακοσίων (800) αντιτύπων, διακοσίων σαράντα σελ. (240 σελ.), συν εξώφυλλο βιβλιοδετημένα, τα οποία θα είναι εκτυπωμένα σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή. Αναλυτικά: 1. Εξώφυλλο, σε χαρτί βάρους 350 γρ. βέλβετ, εκτύπωση τετραχρωμία (έγχρωμη), και πλαστικοποιημένο εξωτερικά. 2. Εσωτερικά, σε χαρτί βάρους 115 γρ. «βέλβετ», διαστάσεων περίπου Α4, σύνολο σελίδων διακοσίων σαράντα (240 σελ.), με εκτύπωση τριάντα δύο σελίδων (32 σελ.) 4χρωμη (έγχρωμη ) και των υπολοίπων σελίδων μονόχρωμη (ασπρόμαυρη) εκτύπωση. 3. Βιβλιοδεσία κολλητό. B). Βιβλίων – Καταλόγων Φίλμ Μάρκετ, διακοσίων (200) αντιτύπων, τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων σελ. (380 σελ.), συν εξώφυλλο βιβλιοδετημένα, τα οποία θα είναι εκτυπωμένα σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή. Αναλυτικά: 1. Εξώφυλλο, σε χαρτί βάρους 350 γρ. «βέλβετ», εκτύπωση τετραχρωμία (έγχρωμη), και πλαστικοποιημένο εξωτερικά. 2. Εσωτερικά, σε χαρτί βάρους 80 γρ. γραφής «σαμουά», διαστάσεων περίπου Α5, σύνολο σελίδων τριακοσίων ογδόντα τέσσερις (384 σελ.), με μονόχρωμη (ασπρόμαυρη) εκτύπωση. 3. Βιβλιοδεσία κολλητό. συνολικής δαπάνης 14.900,00 € με το ΦΠΑ, όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα , για το οικονομικό έτος 2013»

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013
image_print