Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (COVID-19)

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021
image_print