1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (COVID-19)